210 3450341

210 3450340

Εγκατάσταση Computer Room

H Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει  την μελέτη, δημιουργία και εγκατάσταση Computer room ή Data Center σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. πρόκειται για μια εργασία ιδιαιτερα απαιτητική αφού αποτελεί τον πυρήνα της μηχανογράφησης και πληροφοριών κάθε σύγχρονης επιχείρησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη πείρα στην εγκατάσταση computer rooms προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο, εξασφαλίζοντας προστασία και απροσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού σας συστήματος.

Computer room είναι ο κεντρικός, προστατευόμενος χώρος που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους κατανεμητές (RACKS) κτιρίου. Ο κατανεμητής αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα στο κατακόρυφο και το οριζόντιο δίκτυο. Η καρδιά της υποδομής  δικτύου, ο κατανεμητής είναι η εγγύηση για μια αποδοτική και ανθεκτική εγκατάσταση computer room είναι το σημείο αφετηρίας μιας εγκατάστασης και γιατί είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον κατάλληλο για το νευραλγικό κέντρο του δικτύου. Αυτός ο προστατευόμενος χώρος εκτός από τον παθητικό εξοπλισμό περιέχει και τον ενεργό.


Ο σχεδιασμός του computer room θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Ανάλογα με την καλυπτόμενη επιφάνεια
 • Ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών
 • Ανάλογα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό
 • Ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών και τις εφεδρείες που χρειάζονται.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του υπεύθυνου εγκατάστασης και συντήρησης (IT Manager)
 • Ανάλογα με το μέγεθος των κατανεμητών (racks), των ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

Για να έχουμε μια αποδοτική εγκατάσταση σε βάθος χρόνου σ ένα computer room θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εφεδρείας.Συνιστάται εφεδρεία της τάξεως του 30-50% μέσα στους κατανεμητές (racks) και θα πρέπει ο χώρος του computer room να μπορεί να δεχθεί ένα επιπλέον κατανεμητή.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Θα πρέπει να προβλέψουμε ένα κατάλληλο χώρο γύρω από τους πίνακες και τους κατανεμητές ώστε να γίνει ευκολότερη η τοποθέτηση και ο εξοπλισμός τους καθώς και η διέλευση των καλωδίων και η συντήρηση της εγκατάστασης.
Για τους ηλεκτρικούς πίνακες θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο χώρο 500mm κατ
ελάχιστο πάνω και κάτω από αυτούς και από την κάθε πλευρά 600mm. Για περιστρεφόμενα ερμάρια θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο χώρο 800mm από την πλευρά που γίνεται η περιστροφή. Για πρόσβαση από μπροστά, θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 800 mm.
Για τους ενδοδαπέδιους κατανεμητές (RACKS) ο χώρος που πρέπει να αφήσουμε είναι 900mm μπροστά και πίσω από το ερμάριο.
Από κάθε πλευρά κάθε ερμαρίου ή ενός συνόλου συνιστάται να αφήσουμε κενό χώρο γύρω στα 600mm.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ COMPUTER ROOM

To  Computer Room  πρέπει να έχει ειδικό χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τον προγραμματισμό και την συντήρηση του.
Για τον έλεγχο πρόσβασης στο Computer Room προβλέπετε Αccess Control.
Για το χώρο του Computer Room προβλέπεται να τοποθετηθεί ψευδοπάτωμα αλλά και ψευδοροφή.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
  
Το Computer Room θα πρέπει να βρίσκεται  σε κάποιο κεντρικό σημείο του κτιρίου που θα εξυπηρετεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σ αυτό από κάποιον κοινόχρηστο χώρο, όπως για παράδειγμα ένα διάδρομο. Τα επιμέρους computer rooms που βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους θα πρέπει να σχεδιαστούν και να τοποθετηθούν κατακόρυφα το ένα προς το άλλο και όλα μαζί με το κεντρικό Computer Room. Αυτό γίνεται για να περιορίσουμε το μήκος των καλωδίων στο κατακόρυφο δίκτυο και να εξασφαλιστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η εγγύηση για την επίδοση του συστήματος.

COMPUTER ROOM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ (RACIS)

Συνιστάται ο σαφής διαχωρισμός των διαφόρων λειτουργιών ή τουλάχιστον η σωστή σήμανση.Σήμανση θα πρέπει να έχουμε στα καλώδια και στα patch panels. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικές κατηγορίες, πρέπει επίσης να υπάρχει ο σαφής διαχωρισμός τους. Ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει στο εσωτερικό ενός ερμαρίου ή με την χρήση διαφορετικών ερμαρίων.

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Η όδευση των καλωδίων μέχρι τον κατανεμητή γίνεται με μεταλλική σχάρα με καπάκι κλειστού τύπου κάτω από το ψευδοδάπεδο. Πάνω από το ψευδοδάπεδο μπορούμε να υπολογίσουμε μεταλλική σχάρα τύπου πλέγματος και κανάλι πλαστικό (Fiber Runer), όπου τοποθετούνται πάνω από τους κατανεμητές (racks) για την όδευση των καλωδίων μεταξύ των κατανεμητών.
Άφιξη και αναχώρηση των καλωδίων μέσα στον κατανεμητή θα πρέπει να προσέξουμε την ακτίνα κλίσης των καλωδίων.
Τακτοποίηση των καλωδίων εγκατάστασης και των καλωδίων μικτονόμησης μέσα στον κατανεμητή, συνιστάται να μην σφίγγετε υπερβολικά τα καλώδια,να μην τοποθετούνται πάνω από 48 καλώδια μαζί.
Η τακτοποίηση και διευθέτηση των καλωδίων θα πρέπει να γίνεται στο πλάι πάνω σε κατακόρυφες μπάρες ή σχάρες που βρίσκονται μέσα στον κατανεμητή.
Για την καλύτερη διευθέτηση των καλωδίων μικτονόμησης (patch cords), τοποθετολυμε οδηγούς μικτονόμησης (wire managers) ανάμεσα σε κάθε patch panels.

Η ΣΗΜΑΝΣΗ

Μια ορατή και ευανάγνωστη σήμανση των patch panels, των καλωδίων είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης και την λειτουργικότητα τους συστήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMS)

Τόσο στο Computer Room όσο και σε άλλες ζώνες της εγκατάστασης ,το δίκτυο των καλωδιώσεων δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Οι καλωδιώσεις θα πρέπει να οδεύονται σε ξεχωριστές σχάρες από τις καλωδιώσεις των ισχυρών ρευμάτων. Όλοι οι κατανεμητές και οι μεταλλικές σχάρες θα πρέπει να γειωθούν σε ξεχωριστή γείωση από την γείωση των ισχυρών ρευμάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Το Computer Room πρέπει να διατηρεί μια θερμοκρασία που να εγγυάται τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Από 10 C έως 35 βαθμούς Κελσίου σε αίθουσα χωρίς ενεργά προϊόντα και με ποσοστά υγρασίας  κάτω από 85%. Από 18 βαθμούς Κελσίου έως 25 σε αίθουσα με ενεργά προϊόντα σχετική υγρασία πρέπει να διατηρείται το πολύ στο 50%. Όσον αφορά τους κατανεμητές πρέπει να υπάρξει διαχείριση της θερμότητας και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενεργά προϊόντα τύπου POE  που ελκύουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ COMPUTER ROOM

Το Computer Room θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις μέγιστης ασφάλειας, αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεγάλης διαθεσιμότητας, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης και διαχείρισης του συστήματος.
Παράλληλα θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει φυσικούς κινδύνους, όπως φωτιές και καταστάσεις στις οποίες εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεντρωτικά, το Computer Room θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που θα προκύψουν από τις σχετικές μελέτες που θα υλοποιηθούν από τον μελετητή.
Για να έχουμε ένα λειτουργικό και σωστό Computer Room απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας εκτός ορίων.
 • Εγκατάσταση κατάλληλου κλιματιστικού για την εξασφάλιση σταθερής θερμοκρασίας στο χώρο του Computer Room.
 • Σύστημα πυρανίχνευσης για την έγκαιρη  προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ,με σχεδιασμό ώστε να προκαλεί την λιγότερη δυνατή ζημιά στον εξοπλισμό του Computer Room σε περίπτωση ενεργοποίησης του.
 • Επιπλέον τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων τοποθετημένοι σε άμεσα προσβάσιμα σημεία.
 • Κατάλληλη σύνδεση των UPS για εξομάλυνση τάσης και ασφαλούς κλεισίματος συσκευών,που να καλύπτουν το σύνολο τον προσφερόμενου εξοπλισμού του Computer Room.
 • Εγκατάσταση Δομημένης καλωδιώσεις και Ηλεκτρολογικής καλωδίωσης.
 • Τοποθέτηση ψευδοπατώματος για την απόκρυψη των καλωδίων.

  Τα υλικά κατασκευής του Computer Room θα πρέπει να είναι πυράντοχα με μεγάλο βαθμό αντοχής στη φωτιά.
 
Απαραίτητη είναι επίσης η τοποθέτηση exit, μπάρες πανικού στις πόρτες εξόδου και φώτα   ασφαλείας.

 Όλες οι μελέτες των εγκαταστάσεων στο Computer Room θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Την καταγραφή των απαιτήσεων των συστημάτων τον Computer Room(ρεύμα,ψύξη,φωτισμό,UPS).
 • Πρόταση διαμόρφωσης χώρου και σχέδιο Μετάπτωσης.
 • Πρόταση Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,εγκαταστασης φωτισμού και κλιματισμού.
 • Πρόταση διασύνδεσης των UPS.
 • Ανάλυση της λειτουργικότητας τον Access Control system.
 • Ανάλυση της λειτουργικότητας τον Συστήματος Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης.
 • Ανάλυση της Λειτουργικότητας του Συστήματος ελέγχου- εποπτείας και συνθηκών περιβάλλοντος στο χώρο του Computer Room.

 Το σύστημα ελέγχου - εποπτείας περιλαμβάνει:

 • Τον αισθητήρα θερμοκρασίας,
 • Τον αισθητήρα σχετικής υγρασίας
 • Τον αισθητήρα πλημμύρας (leak detector)
 •  Να μπορεί να δώσει αναφορά περιόδου πιλοτικής λειτουργίας (σφάλματα, συμβάντα και διορθωτικές ενέργειες)
 •  Να μπορεί να δώσει αναφορά αποτελεσμάτων ελέγχου.  


Επίσης το σύστημα  έλεγχου - εποπτείας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διασυνδέσεις:

 • Με το σύστημα κλιματισμού
 • Με το UPS
 • Με τον πίνακα πυρανίχνευσης
 • Με το σύστημα πρόσβασης
 • Να μπορεί να ειδοποιεί σε περίπτωση σφαλμάτων με email.     

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Οδηγός ΗΔΕ της Legrand.

FaLang translation system by Faboba