210 3450341

210 3450340

Υποσταθμοί

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

 

Η Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει και εγκαθιστά υποσταθμούς για κάθε κτίριο ή χώρο ειδικής χρήσης που πρόκειται να συνδεθεί με το δίκτυο μέσης τάσης (ΜΤ) της ΔΕΗ.

Ο χώρος μέσα στον οποίο προορίζεται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα της ΔΕΗ (κυψέλη εισόδου, κυψέλη εξόδου, προστασίας και κυψέλη μέτρησης) πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΔΕΗ.

Οι ιδιωτικοί χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση μηχανημάτων (πινάκων διανομής, μετασχηματιστών κτλ) πρέπει να παρέχουν ευχερή προσπέλαση για ανθρώπους σε περίπτωση ανάγκης και δυνατότητα προσκόμισης μηχανημάτων.

Για την εγκατάσταση του υποσταθμού υποβιβασμού τάσης πρέπει να προβλεφτούν οι κατάλληλοι χώροι για την εγκατάσταση όπως:

  • Διακοπτών μέσης τάσης (ΜΤ)
  • Μετασχηματιστών (Μ/Σ)
  • Διανομής μέσης τάσης (ΧΤ)


Οδηγίες για τους υποσταθμούς:pdf

FaLang translation system by Faboba