Project Description

Δημιουργώντας την επιχείρηση του αύριο , Σήμερα.

H Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει την μελέτη, δημιουργία και εγκατάσταση Computer room / Data Center, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Πρόκειται για μια εργασία ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αποτελεί τον πυρήνα της μηχανογράφησης και των πληροφοριών της κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη πείρα στην εγκατάσταση Computer Rooms ή Data Centers, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε κάθε τομέα δράσης, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών σας συστημάτων.

computer rooms text alt

Ένα Computer room είναι ουσιαστικά ο κεντρικός και προστατευόμενος χώρος, όπου περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους κατανεμητές (RACKS) κτιρίου. Ο κατανεμητής αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα στο κατακόρυφο και στο οριζόντιο δίκτυο. Η καρδιά της υποδομής ενος δικτύου, ο κατανεμητής, είναι η εγγύηση για μια αποδοτική και ανθεκτική εγκατάσταση. To Computer Room είναι το σημείο αφετηρίας μιας εγκατάστασης και είναι απαραίτητο, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον κατάλληλο για το νευραλγικό κέντρο του δικτύου. Αυτός ο προστατευόμενος χώρος, εκτός από τον παθητικό εξοπλισμό, περιέχει και τον ενεργό.

Ο σχεδιασμός ενός Computer Room, θα πρέπει να γίνει με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Ανάλογα με την καλυπτόμενη επιφάνεια,

 • Ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών,

 • Ανάλογα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό,

 • Ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών και τις εφεδρείες που χρειάζονται,

 • Ανάλογα με τις ανάγκες του υπεύθυνου εγκατάστασης και συντήρησης (IT Manager),

 • Ανάλογα με το μέγεθος των κατανεμητών (racks), των ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών.

Δείτε μερικά απο τα έργα μας:

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Tι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την εγκατάσταση ενός Computer Room – Data Center

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

Προδιαγραφές Computer Room – Data Center

Ένα Computer Room πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις μέγιστης ασφάλειας, αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεγάλης διαθεσιμότητας, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης και διαχείρισης του συστήματος του.

Παράλληλα θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει φυσικούς κινδύνους, όπως φωτιές και καταστάσεις κατά τις οποίες εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεντρωτικά, ένα Computer Room θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις σχετικές μελέτες και θα υλοποιηθούν από τον εκάστοτε μελετητή.

Για να έχουμε ένα λειτουργικό και άρτιο Computer Room απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Σύστημα ειδοποίησης, σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας, πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

 • Εγκατάσταση κατάλληλου και επαρκούς κλιματισμού, για την εξασφάλιση διατήρησης της αναγκαίας θερμοκρασίας στο χώρο ενός Computer Room.

 • Σύστημα πυρανίχνευσης για την έγκαιρη προειδοποίηση, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 • Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης, με ειδικό σχεδιασμό για πρόβλεψη μείωσης στο ελάχιστο της ζημιάς του εξοπλισμού του Computer Room, σε περίπτωση ενεργοποίησης του.

 • Επιπρόσθετα μέτρα πυρόσβεσης με την τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων, σε άμεσα προσβάσιμα σημεία.

 • Κατάλληλη σύνδεση των UPS, για τη σωστή εξομάλυνση της τάσης και του ασφαλούς κλεισίματος των συσκευών, τα οποία θα προστατεύουν στο σύνολο του, τον προτεινόμενο εξοπλισμό ενός Computer Room.

 • Τοποθέτηση ψευδοπατώματος & ψευδοροφής, για την απόκρυψη των καλωδίων.

Τα υλικά κατασκευής ενός Computer Room, θα πρέπει να είναι πυράντοχα, με μεγάλο βαθμό αντοχής στη φωτιά. Απαραίτητη είναι επίσης η τοποθέτηση ενδείξεων exit, μπάρες πανικού στις πόρτες εξόδου και φώτα ασφαλείας.

Όλες οι μελέτες των εγκαταστάσεων για ένα Computer Room θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Το σύστημα ελέγχου – εποπτείας περιλαμβάνει:

 • Τον αισθητήρα θερμοκρασίας.

 • Τον αισθητήρα σχετικής υγρασίας,

 • Τον αισθητήρα πλημμύρας (leak detector),

 • Να μπορεί να δώσει αναφορά περιόδου πιλοτικής λειτουργίας (σφάλματα, συμβάντα και διορθωτικές ενέργειες),

 • Να μπορεί να δώσει αναφορά αποτελεσμάτων ελέγχου.

Επίσης το σύστημα ελέγχου – εποπτείας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διασυνδέσεις:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Οδηγός ΗΔΕ της Legrand.

Δείτε επίσης:

Οπτικές Ίνες

Δομημένη Καλωδίωση