Ηλεκτρολογικές εργασίες αναδιαμόρφωσης γραφείων στους ορόφους στο κτίριο επί της Μεσογείων.