Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο ανακαινισμένο κατάστημα.