Ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών, φωτισμός, πυρανίχνευση, συστήματα συναγερμού, access control.