Ανάθεση έργου από την AGT Engineering & Services για ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ενέργειας Elpedison στο Μαρούσι, που εγκαταστάθηκε στο βιοκλιματικό κτίριο ELEMENT του Αμαρουσίου, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο LEED με χαρακτηριστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης.