Ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικού τύπου.