Έχετε κάποιο έργο που επιθυμείτε να συζητήσουμε;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Η Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών και Τηλεπικοινωνιακών έργων Ε.ΗΛΕ ιδρύθηκε από τον κο. Ευσταθίου Γεώργιο, πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων, αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων, ξενοδοχείων κ.α.. Εκτός από την κατασκευή, αναλαμβάνουμε επίσης και την τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και συντήρηση των έργων μας. Το πραγματικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των πελατών μας και η συνέπεια που μας χαρακτηρίζει, έχουν οδηγήσει στη διατήρηση ενός μεγάλου πελατολογίου.

Η Ε.ΗΛΕ διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με μεγάλες κατασκευαστικές και εργοληπτικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας μέσω αυτού μια συνεχή και δυναμική εξέλιξη στον τομέα της εγκατάστασης. Επίσης είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) για εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων ‘Α τάξης. Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναλάβουμε πάσης φύσεως έργα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ισχυρών ρευμάτων

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ασθενών ρευμάτων

Ανθρώπινο δυναμικό

Πολύτιμο κεφάλαιο για την επιτυχημένη πορεία και ανάπτυξη κάθε επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Στην εταιρεία μας επενδύουμε στο κεφάλαιο αυτό παρέχοντας στους εργαζόμενους ένα ανθρώπινο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Λόγω της συνεχούς αλλαγής και εξέλιξης των τεχνολογιών φροντίζουμε για την συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας που αποτελείται από πτυχιούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τεχνικούς εγκαταστάσεων.

Οι άνθρωποι μας επιμορφώνονται συνεχώς για θέματα:

  • Νέες τεχνολογίες και προϊόντα στον κλάδο της ηλεκτρολογίας,

  • Έλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

  • Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστασεων, παράγοντες επικινδυνότητας και τρόποι αποφυγής ατυχημάτων.

Το προσωπικό της εταιρείας μας αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία, δυναμισμό και όρεξη για δουλειά. Η εταιρεια μας ενθαρρύνει το πνευμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξυ των εργαζομένων και την προσωπική εξέλιξη του κάθε ενός.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε υπηρεσίες ποιοτικές και αξιόπιστες στους πελάτες μας.

Πλεονεκτήματα

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έχουμε συνάψει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Η ποιότητα που προσφέρουμε φαίνεται από τα έργα μας, είναι όμως σημαντικό να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα μας που καθορίζουν τη σχέση με τους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια.

Κάθε έργο μας ξεκινάει πάντα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η εταιρεία Ε.ΗΛΕ μεριμνά καθημερινά για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Σε όλα τα έργα μας παρέχουμε επίβλεψη των εργασιών από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς και Τεχνικό Ασφαλείας εξασφαλίζοντας

  • Συνεχή επίβλεψη για έλεγχο ασφάλειας εγκαταστάσεων και εργοταξίων.

  • Αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας (όλοι οι εργαζόμενοι φέρουν κράνος ,παπούτσια ασφαλείας γάντια, ανακλαστικό γιλέκο κτλ).

  • Μέτρα αποφυγής ατυχημάτων.

Σημαντικό επίσης κεφάλαιο για την εταιρεία μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον γι αυτό φροντίζουμε:

  • Να παρέχουμε περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.

  • Καθημερινή διατήρηση καθαριότητας των χώρων εργασίας.

  • Ανακύκλωση υλικών όπως λαμπτήρες, μπαταριές, χαλκός.

  • Όσο το δυνατόν περισσότερη προμήθεια και χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.

Στόχος όλων των εργαζομένων μας είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενασχόληση με τις τεχνολογίες. Σεβόμενοι τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, οδηγηθήκαμε στην απόκτηση μιας πρωτόποριακής τεχνογνωσίας η οποία σε συνδυασμό με την αξιοπιστία που παρέχουμε, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε έργο.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η διαρκής ενημέρωση στην εξέλιξη της δουλειάς μας δίνει την δυνατότητα, να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του πελάτη και πάντα με γνώμονα την ειλικρίνεια, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα.

Η εταιρεία μας έχει στόχο να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και να αναπτύξει τις δραστηριότητες της σε όλη την Ελλάδα, επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως σε τεχνικά μέσα, όπως εξελιγμένα όργανα μετρήσεων και πιστοποιήσεων.

Είμαστε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με πολλή όρεξη για δουλειά και όραμα για το μέλλον.

Η εταιρεία μας είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) για εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων ‘Α τάξης.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναλάβουμε έργα ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Συνεργάτες που Εμπιστευόμαστε

Μέσω της πολύχρονης πείρας μας και παρουσίας στο τομέα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, έχουμε αναπτύξει πλέον ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, που μας παρέχει την δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε στις όποιες ανάγκες απαιτεί το εκάστοτε έργο που αναλαμβάνουμε.