Η εταιρεία μας εγκαθιστά Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Τα ηλιακά Φωτοβολταϊκα Συστήματα, μια τεχνολογία που μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική, είναι μια από της ραγδαία αυξανόμενες βιομηχανίες στο χώρο της ενέργειας. Η παροχή ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες και συνεχώς εξελίσσεται, με απώτερο στόχο να γίνει μια από τις βασικές τεχνολογίες παροχής ενέργειας, του αιώνα μας.

Η Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τέτοιων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών παροχής ενέργειας της επιχείρησης και ουσιαστική μείωση των λειτουργικών εξόδων της.

Η εταιρεία μας ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και στηρίζει την εξοικονόμηση της ενεργείας και την προώθηση των ΑΠΕ.

photovoltaika text 3

Τι είναι ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ηλιακά πάνελ, με ένα μετατροπέα (inverter) και άλλα ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν την ενέργεια του Ήλιου για να παράγουν ηλεκτρισμό. Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ποικίλει σε μέγεθος από μικρές εγκαταστάσεις σε οροφές κατοικιών ή και μικρά φορητά συστήματα, μέχρι και τεράστιες εγκαταστάσεις εργοστασίων παραγωγής ενέργειας.

Πως λειτουργεί αυτό το Σύστημα

Το φως του Ήλιου, το οποίο αποτελείται από δέσμες ενέργειας που ονομάζονται φωτόνια, πέφτουν πάνω στο ηλιακό πάνελ και δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το κάθε πάνελ παράγει μια σχετικά μικρή ποσότητα ενέργειας, αλλά μπορεί να συνδεθεί μαζί με άλλα πάνελ για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων, όπως γίνεται με τις ηλιακές συστοιχίες. Η ενέργεια που παράγεται από ένα ηλιακό πάνελ (ή μια συστοιχία), παράγεται στη μορφή του συνεχούς ρεύματος (DC). Αν και πολλές συσκευές χρησιμοποιούν συνεχές ρεύμα για την λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου ή του laptop, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τη χρήση του ευρύτερου δικτύου ηλεκτροδότησης, το οποίο προσφέρει εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Έτσι λοιπόν, ούτως ώστε η ηλιακή ενέργεια να είναι χρήσιμη, θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα με την χρήση ενός μετατροπέα (inverter). Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα από τον αντιστροφέα, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση συσκευών τοπικά ή να διοχετευθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για την χρήση του αλλού.

Δείτε μερικά απο τα έργα μας:

Τέλος, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

Δείτε επίσης:

Υποσταθμοί

Φωτισμός

Αδιάλειπτη
Παροχή Ισχύος