Ανάθεση έργου από ΤΕΡΝΑ Α.Ε για ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων  σε νέο συγκρότημα γραφείων με καταστήματα και υπόγειους χώρους στάθμευσης επί των οδών  Φραγκοκλησιάς και  Αιγιαλείας στο Μαρούσι.

Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτήριο  γραφείων υψηλών προδιαγραφών ,υψηλής ενεργειακής απόδοσης με περιβαλλοντική πιστοποίηση  κατά LEED GOLD.

Το έργο βρίσκεται προς παράδοση.